voorbeeldregio fietsen rond Amsterdam

woensdag 7 november 2007

FIETSBOEK VOOR DONATEURS

Uniek fietsboek met nostalgische vakantietochten en rondritten langs het erfgoed van de Gouden Eeuw! De fietspadenstichting heeft de hand weten te leggen op Fietsen langs de Trekvaart, een rijk geïllustreerde nostalgische fietsgids waarmee u fietst als een trein - bijna kruisingvrij langs het water. Deze gids wordt gratis toegezonden aan donateurs!

zondag 28 oktober 2007

Knelpuntenoverzicht


Download jpg (3Mb)
Download pdf (3Mb)
Algemene discussie
Fietstochten in de wijde omgeving van Amsterdam was een titel van begin jaren '80 die een programma inhield. Vijftigduizend zijn ervan verkocht, 1 op de 6 Amsterdamse huishoudens had er een, en nog steeds zijn ze mondjesmaat op marktplaats te vinden omdat men er geen afstand van kan doen.

Na vijfentwintig jaar willen Amsterdammers meer en betere fietstochten kunnen maken, in plaats van hun routes langzaam zien dichtslibben terwijl fietspadenplannen uit de jaren '70 vergeten lijken te zijn, en terwijl alleen voor de woonwerkfietsers veel geïnvesteerd is. Werk, werk, werk, dat was het zuur, het wordt nu tijd om de pil te vergulden.

Van elke locatie is een afzonderlijke weblog gemaakt met een kaartje en discussiemogelijkheid, nevenstaande lijst is de ingang voor alle details.

Voor sommige paden is het met de verstelijking zover gekomen, dat definitieve beslissingen op korte termijn genomen zullen worden. Deze discussie wil bijdragen aan bewonersvriendelijke beslissingen.
Er is ook een weblog van onze plannen voor een landelijke fietspadenstichting met onder meer een vertaling van de Verklaring van Lille, het manifest van de europese fietspadenorganisatie EGWA

Via de reactieknop kan iedereen meepraten, als het aantal reacties eventueel te groot wordt, zoeken we een moderator of gaan we werken met genodigden.

Lobbysuccessen uit het verleden

  • Fietsbrug tussen Vondelpark en Rembrandtpark
  • Kreugerlaan-Melkstraat verbinden Vecht en Gooi
  • kanaalfietspad Overdiemen - Driemond
  • Tjongerpont tussen Rottige Meente en Schar
  • Fietsbrug verbindt oostelijke oevers van Amstel
  • K. Dwarsweg en Middenweg ipv fietspad A2
  • Fietsviaduct A2 tussen Bijlmer met Groengebied
  • Lascarpad tussen Spaarnwoude en Amsterdamse Bos
  • (er is meer, en de lijst gaat langer worden...)